شرکت پیشرفت درمان یک شرکت خانوادگی با بیش از 54سال سابقه در زمینه بازار پزشکی و دارویی است. با توجه به توان فنی، امکانات مالی، تجربیات ارزنده و همکاری با شرکت های درجه یک اروپایی؛ این شرکت با تجهیز بیش از 099بیمارستان در ایران و اخیراً خاورمیانه در دهه های اخیر به عنوان یک شرکت پیشرو در بازار پزشکی و دارویی در ایران مطرح شده است. خط مشی برجسته شرکت ما قابلیت اطمینان و خدمات پس از فروش به موقع است. مهندسین فنی متخصص و آموزش دیده ما می توانند تمامی الزامات را در این زمینه برآورده کنند. در این راستا شرکت پیشرفت درمان با کلیه نهادهای ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان، بیمارستان ها و مراکز درمانی، دانشکده های پزشکی و وزارت مسکن و شهرسازی ارتباط موثر و پرتعاملی برقرار کرده است
 

زمینه فعالیت شرکت پیشرفت درمان

تمامی فعالیت های زیر توسط بخش های مرتبط انجام می پذیرد که توسط مدیران مجرب اداره می شود.