شرکت Path Medical

کمپانی پث مدیکال آلمان از جدیدترین و های-تک ترین کمپانی های تولید کننده دستگاههای تشخیصی شنوایی دنیا به شمار می رود. از سال ،5993تیم متخصص PATH MEDICALمتشکل از دانشمندان مجرب و محققان جوان، در حال توسعه روش ها و فناوری های جدید برای ارزیابی عملکرد شنوایی در مراحل مختلف آن هستند. استفاده از پیشرفتهترین روشهای اندازهگیری، تشخیص قابل اعتماد اختلال شنوایی را در مراحل اولیه ممکن میسازد. به لطف ردیابی ،NHSیک درمان قابل اعتماد نیز می تواند تضمین شود. بیدلیل نیست که PATH MEDICALبه عنوان یکی از نوآوران پیشرو در بازار لجستیک شنوایی رتبه بندی شده است و توسط موسسات تحقیقاتی، بیمارستان ها و مطب های پزشکی در سراسر جهان استفاده میشود. امروز در ایران تمامی مراکز بهزیسی کشور از دستگاه های این کمپانی معتبر استفاده میکنند