شرکت METEKA GmbH

کمپانی METEKAبا بیش از 14سال تجربه از بنام ترین کمپانیهای جمع آوری و بی خطرسازی این انواع زباله های عفونی و غیر عفونیست. امروزه، متکا در تمامی امور مربوط به بهداشت و همچنین ارائه محصولات قابل اعتمادی که حداکثر ایمنی را در اجرای راه حل های ضدعفونی به مشتریان خود ارائه می دهد، به معنای برتری و دانش است. سیستم منحصر به فرد مایکروویو مورد استفاده در این دستگاه ها، برخلاف سیستم اتوکلاو باعث ایجادی محیطی عاری از بو و عاری از شرایط ناهنجار محیط زیستی می شود.